Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  KẾ HOẠCH Phát hành ấn phẩm “Trí thức Đất Tổ” số 31

KẾ HOẠCH
Phát hành ấn phẩm “Trí thức Đất Tổ” số 31

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch xuất bản ấn phẩm “Trí thức đất Tổ” số 31 như sau:
I. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền
Các văn bản của Trung ương và tỉnh về trí thức, khoa học công nghệ và kỹ thuật; Tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 2016- 2017, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2017 …
2. Nghiên cứu - Trao đổi
Đăng tải các bài viết của các tác giả, cộng tác viên, các trí thức trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc về các lĩnh vực:
- Khoa học - công nghệ, lịch sử - văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Một số mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả tại tỉnh Phú Thọ.
3. Tư vấn - Phản biện
- Đăng tải báo cáo kết quả hội thảo “Thực trạng và đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và cải tạo các hồ sinh thái trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.
- Các nội dung liên quan đến công tác tư vấn, phản biện và GĐXH.
4. Lịch sử - Văn hóa
Liên hệ các tác giả đặt 5 bài viết liên quan đến lịch sử - văn hóa tỉnh Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
5. Chân dung trí thức
          Giới thiệu, thông tin về các gương mặt trí thức Phú Thọ có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước; ý kiến của trí thức khoa học công nghệ...
6. Thông tin hoạt động
Hoạt động nổi bật trong quý I/2017 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội, các Hội thành viên, Hội viên tập thể và Trung tâm trực thuộc.
7. Trang bìa
Đăng các ảnh, thông tin nổi bật của tỉnh, của Liên hiệp hội và trí thức khoa học và công nghệ, quảng bá hoạt động của đơn vị trực thuộc và Hội thành viên tiêu biểu.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc và Hội viên tập thể
          Chủ động triển khai các nội dung của Kế hoạch tới các hội viên, căn cứ tình hình thực tế triển khai các hoạt động của đơn vị để viết tin, bài gửi Ban Thông tin – Hợp tác tổng hợp trước ngày 25/3/2017.
2. Ban Thông tin và Hợp tác
- Chủ trì và phối hợp với thành viên Ban biên tập, các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc, các cộng tác viên, trí thức trong và ngoài tỉnh hoàn thành nội dung đăng ấn phẩm đảm bảo tiến độ.
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo các quy định hiện hành của pháp luật.
3. Ban biên tập
Thực hiện nhiệm vụ của Ban biên tập theo Qui định số 126/QĐ-LHH ngày 03/5/2013 và Quyết định số 212/QĐ-LHH ngày 24/7/2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
4. Thời gian phát hành:
          Dự kiến tháng 4/2017
5. Kinh phí thực hiện
Theo Quyết định 3338/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.
Trên đây là Kế hoạch xuất bản ấn phẩm “Trí thức đất Tổ” số 31. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị trao đổi qua Ban Thông tin - Hợp tác để báo cáo Thường trực Liên hiệp hội xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
                      TM. BAN THƯỜNG VỤ
                   CHỦ TỊCH
                     (đã ký)
                                                         Hoàng Văn Tuyển
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ