Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Nguyễn Xuân Tú

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang có những chuyển biến tích cực, nhận thức của chủ rừng, hộ nhận khoán trong công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng từng bước được nâng cao. Đặc biệt chính sách này đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng thuộc đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Xuân Tú
Hội KHKT Lâm nghiệp Phú Thọ
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao thu nhập, quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang có những chuyển biến tích cực, nhận thức của chủ rừng, hộ nhận khoán trong công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng từng bước được nâng cao. Đặc biệt chính sách này đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng thuộc đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Tỉnh Phú Thọ, sau 5 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, các chủ rừng đã tích cực triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng. Đến năm 2015, toàn bộ diện tích rừng (815,7 ha) thuộc đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đã được các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn giao khoán đến các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 chủ rừng là tổ chức nhà nước (01 Vườn quốc gia; 01 Ban quản lý rừng phòng hộ) với tổng diện tích rừng cung ứng là 636,7 ha) và 36 chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn với tổng diện tích cung ứng là 179,0 ha.
Kinh phí chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong công tác quản lý bảo vệ rừng trong những năm qua được trích từ tiền ủy thác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Trong giai đoạn (2011-2015), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Thọ nhận được nguồn tiền ủy thác từ Quỹ Trung ương để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 458 triệu đồng.
Các chủ rừng là hộ gia đình được hưởng toàn bộ tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả. Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 hộ gia đình là chủ rừng với tổng kinh phí chi trả 5 năm qua  là 19 triệu đồng.
Các chủ rừng là tổ chức nhà nước trong 5 năm qua được chi trả với tổng số tiền là 394 triệu đồng. Từ nguồn tiền này, các chủ rừng đã chủ động chi trả cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các nhiệm vụ chi thiết yếu cho công tác quản lý bảo vệ rừng.
Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: Chính sách đã huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần cải thiện đời sống của người dân trong khu vực; Huy động được nguồn lực thu tài chính góp phần giảm áp lực chi ngân sách cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; giảm bớt khó khăn về kinh phí hoạt động cho các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Công tác tuần tra bảo vệ rừng đã được thực hiện một cách thường xuyên và liên tục, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại do cháy giảm rõ rệt, các vụ vi phạm luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã giảm đáng kể. Trong 5 năm qua không để xảy ra cháy rừng, phá rừng đối với đối tượng rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                    N.X.T

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ